Andere nationaliteiten - Tijdelijke afwezigheid

Als je voor langer dan drie maanden niet op jouw adres verblijft, moet je dit melden aan je gemeentebestuur. De ambtenaar maakt melding van je tijdelijke afwezigheid in het rijksregister.

Jouw hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door je tijdelijke afwezigheid. Je blijft ingeschreven in de registers van uw gemeente.

Bij tijdelijke afwezigheid gaat het onder meer om:

 • personen die tijdelijk in een ziekenhuis zijn opgenomen
 • studenten
 • gedetineerden
 • personen die lange tijd in het buitenland verblijven*
 • personen die in het buitenland hun legerdienst vervullen. In dit geval kan de maximumtermijn van 1 jaar verlengd worden.*

* Je ontvangt een bijlage 18 ‘attest van vertrek’. Hiermee kan je naar België terugkeren en vermijd je dat je ambtelijk geschrapt wordt.

Opgelet! Niet-Belgen die enkel een attest van immatriculatie (oranje kaart) hebben, mogen niet reizen!

Voorwaarden

 • je hebt een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning
 • je verlaat België langer dan drie maanden maar minder dan één jaar*
 • je bent bij je terugkeer in het bezit van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning
 • je meldt je binnen de 15 dagen na je terugkeer bij de dienst Vreemdelingenzaken

Hoe aangifte doen?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?

 • je identiteitskaart

 • eventuele documenten die je afwezigheid staven

Uitzonderingen

Als je geen huurder of eigenaar meer bent van de woning, of als je geen gezinsleden meer hebt die op hetzelfde adres wonen en voor jouw administratie zorgen, dan moet je je laten uitschrijven.

Maak een afspraak

Extra informatie

Op de pagina Melding van tijdelijke afwezigheid van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.