Andere nationaliteiten - Adreswijziging binnenland

Wanneer je in Izegem komt wonen of je hoofdverblijfplaats binnen Izegem wijzigt, moet je binnen 8 dagen na je verhuis aangifte doen bij het gemeentebestuur.

Procedure

Aangifte

Online aanvragen

Maak een afspraak

Woonstcontrole

De wijkagent komt langs om na te gaan of je effectief op het aangegeven adres verblijft. Zijn verslag wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken.

Verwerking

De dienst burgerzaken past, volgens het advies van de wijkagent, de adresgegevens aan in het rijksregister.

Afhandeling

Je wordt per brief of per mail uitgenodigd om langs te komen op de dienst burgerzaken om je adres op je verblijfskaart aan te passen.

Maak een afspraak

Opgelet! Heb je een elektronische verblijfskaart, dan heb je hiervoor je PIN-code nodig!