Akte van echtscheiding

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, wordt een akte opgemaakt.

Moet je ergens een akte van echtscheiding voorleggen, dan gaat het bijna steeds om een uittreksel van de originele akte. Twijfel je of je een afschrift dan wel een uittreksel moet voorleggen, neem dan contact op met de ambtenaar!

 

Hoe aanvragen?

  • Via ons e-loket
Extra informatie

Op de pagina Akte van echtscheiding van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.