Aanvraag Belgische nationaliteit

Als niet-Belg met onbeperkt verblijfsrecht en minstens 5 jaar ononderbroken wettig verblijf in ons land, kan je ervoor kiezen de Belgische nationaliteit aan te vragen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van jouw gemeente  helpt je bij het samenstellen van je dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties.

Procedure

Infomoment

De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat en hiervoor is het persoonlijk langskomen de eerste belangrijke stap.

Maak een afspraak

Verklaring

Heb je alle nodige documenten verzameld, een nationaliteitsverklaring (dit is de aanvraag) ondertekend en het registratierecht betaalt, dan wordt jouw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden een beslissing moet nemen.

Beslissing

  • Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand jou en verkrijg je de Belgische nationaliteit.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

 

Voorwaarden

De voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de door jouw te volgen procedure. Op het infomoment overloopt de ambtenaar samen met jou welke voorwaarden voor jou gelden.

Kosten

€ 150 registratierecht, te betalen bij het registratiekantoor van Kortrijk. (In enkele gevallen is het registratierecht niet verschuldigd.)

Wat moet je meenemen?
  • Je verblijfskaart.
  • Op het eerste infomoment geeft de ambtenaar je mee welke documenten je moet voorleggen om je dossier te vervolledigen.
Extra informatie

Op de pagina's Belgische nationaliteit van Buitenlandse zaken en Nationaliteit van het Agentschap Integratie & Inburgering vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.