Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen

Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen.

De burgemeester brengt zijn medeburgers ter kennis dat hij, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek op 27 januari, te 14.30 uur in het stadhuis overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven. Hij wordt bijgestaan door de volgende schepenen: Caroline Maertens en Lisbet Bogaert.

De loting geschiedt in het openbaar.