Op zoek naar nieuwe locaties bedrijventerreinen

De provincie West-Vlaanderen maakt in samenwerking met de gemeenten van de economische subregio Roeselare (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare en Staden) een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan op om nieuwe locaties voor bedrijventerreinen in de regio te vinden.

De deputatie van West-Vlaanderen heeft op 14/04/2022 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bedrijvigheid economische subregio Roeselare goedgekeurd.

De startnota wordt nu onderworpen aan een publieke raadpleging waarin de mening van de bevolking gevraagd wordt. De publieke raadpleging loopt van 2 mei 2022 tot en met 1 juli 2022. Iedereen kan ideeën meegeven over de locaties of andere opmerkingen indienen.

Het PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare is raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare en ligt ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het plan ligt tevens ter inzage op het stad/gemeentehuis van de gemeenten uit de subregio Roeselare.

Je mening, ideeën of opmerkingen geven op de voorgestelde denkpistes in de startnota kan via het digitaal inspraakformulier op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare, via e-mail aan ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be, per brief of tegen afgifte bij Dienst Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeenten uit de subregio Roeselare.

De provincie organiseert infomomenten in Roeselare, Staden, Izegem, Ardooie en Ledegem waar iedereen welkom is om de plannen in te kijken, vragen te stellen of een inspraakreactie in te dienen.

Infomoment Izegem
Op donderdag 12 mei is iedereen welkom tussen 16 uur en 20 uur in Kasteel Wallemote (Kokelarestraat 85).

Alle informatie over het PRUP en praktische informatie over de infomomenten is te vinden op de website www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare