Op zoek naar kinderopvang?

Proficiat! Als je op deze pagina komt, ben je wellicht net in blijde verwachting van een kleine spruit! Als je op zoek bent naar kinderopvang in onze stad, kan je terecht op www.kinderopvangwijzer.be/izegem om je zoektocht te starten. Vink er de initiatieven aan die je interesseren en stuur hen jouw vraag door. Lukt het je niet goed en kan je wat hulp wel gebruiken? Heb je een dringende kinderopvangvraag? Heb je een kindje dat extra zorg nodig heeft? Maak dan zeker een afspraak in het sociaal huis. We helpen je graag verder op weg.

Maak een afspraak

Attest inkomenstarief kinderopvang

Voor een opvang die werkt met inkomen gerelateerde prijzen, heb je een attest nodig. Via Mijn Kind en Gezin (www.kindengezin) kan je inloggen met je eID-kaart. Zo kan je een account aanmaken en zelf afspraken inboeken of attesten aanmaken. Lukt het niet om zelf een attest aan te maken? Kom dan langs in het sociaal huis, we helpen je graag verder.

Ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven

Ook als kinderopvanginitiatief kan je bij ons terecht. We helpen je een account op starten op de Kinderopvangwijzer, geven overheidsinformatie door, bekijken of we gepaste opleidingen kunnen organiseren, … Om dit in goede banen te leiden komen we vier keer per jaar samen met de raad van bestuur en twee keer per jaar met de algemene vergadering van het lokaal overlegplatform kinderopvang (LOK). Alle leden van de Kinderopvangwijzer krijgen hiervoor een uitnodiging. Zo kan je dankzij het LOK ook subsidies aanvragen als je een nieuwe kinderopvang bent en/of extra vergunde plaatsen creëert.

Ondersteuning aanvragen

Reglement subsidie kinderopvang 

Registreren op de Kinderopvangwijzer

Handleiding Kinderopvangwijzer

 

Verminderd tarief kinderopvang