Noodplanning

Een activiteit organiseren houdt ook in dat je als organisator alle mogelijke risico's zo goed mogelijk tracht in te schatten en te voorzien. De veiligheid van jezelf, je medewerkers, je bezoekers alsook van de omgeving is dan ook een heel belangrijk punt waarbij je toch even moet stilstaan.

Bij het organiseren van een evenement is het van groot belang dat de hulpdiensten op de hoogte zijn van een aantal zaken om gepast en snel te kunnen ingrijpen in geval van een incident.

Daarom werd het ‘meldingsformulier evenementen’ ontwikkeld. Organiseer je een

  • tijdelijk
  • voor het publiek toegankelijk evenement
  • waar meer dan 100 personen op hetzelfde moment aanwezig kunnen zijn,

...dan moet je als organisator zo een meldingsformulier invullen. Dit geldt niet voor private feestjes (bvb communie, verjaardag,…) Het meldingsformulier moet minstens 30 kalenderdagen voor aanvang worden terugbezorgd aan de dienst Noodplanning van de politiezone RIHO.

Aan de hand van de meldingsformulieren evalueren de dienst Noodplanning en de hulpdiensten (brandweer en dienst 100, politie, ziekenhuizen) alle aangekondigde evenementen op risico’s.
Als de hulpdiensten en de dienst Noodplanning beslissen dat een risico verbonden is aan het evenement, wordt een noodplanningszone opgesteld. Dit zijn afspraken tussen alle veiligheidsdiensten over de manier van optreden bij een grootschalig incident.

Bij het ‘meldingsformulier evenementen’ hoort de bundel 'Reglementen en Richtlijnen voor organisatoren van evenementen' met tal van regelgeving, richtlijnen en interessante tips om een evenement veilig te laten verlopen.

Opdat jouw medewerkers eveneens goed op de hoogte zouden zijn betreffende de veiligheid op jouw evenement, stel je best een veiligheidsbriefing op met een aantal aandachtspunten.

De formulieren kan je online invullen. Bij vragen kan je terecht bij de dienst Noodplanning, Politiezone RIHO, Accent Business Park , Kwadestraat 159 a-b, 8800 Roeselare, 051/23.10.68 of mail noodplanning.

Onderstaande pagina's geven je ook nog verder inzicht over diverse verplichtingen inzake veiligheid.