Zone 30

Gepubliceerd op Vrijdag 08 januari 2021

Omwille van de slechte zichtbaarheid door het zonlicht vervingen we in de schoolomgevingen in de Prinsessestraat en de Leenstraat de variabele zone 30 borden door vaste zone 30 borden. Dat wil zeggen dat de snelheidslimiet er steeds 30 km/uur is, en dus niet enkel tijdens bepaalde uren. Dit is een tijdelijke maatregel die voorlopig zal gelden tot de paasvakantie.