Provincie zoekt partners voor herinvulling kasteel Wolvenhof

Gepubliceerd op Woensdag 12 januari 2022

De Provincie West-Vlaanderen en de stad Izegem zoeken partners om het kasteel Wolvenhof in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof een nieuwe invulling te geven.

In een eerste fase werd hiervoor de selectieleidraad op de provincieraad van donderdag 16 december goedgekeurd.

Partners gezocht

De Provincie doet samen de stad Izegem een oproep naar partners om het kasteel een nieuwe invulling te geven. Een combinatie van functies op het gelijkvloers, de eerste verdieping en de tweede verdieping is hierbij het streefdoel. De mogelijkheden kunnen heel breed gaan, van kantoren tot horeca. Er wordt hierbij nagedacht over een duurzame, marktconforme, efficiënte, ruimtelijk aanvaardbare en commercieel haalbare uitbating van het kasteel.

Het kasteel is gelegen in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof, een publiek park van 25 hectare groot. Het park is ontwikkeld als Engelse landschapstuin. De buitenruimte van het kasteel is publiek toegankelijk en biedt de mogelijkheid tot het plaatsen van een buitenterras.

Restauratie kasteel Wolvenhof

De Provincie heeft het kasteel Wolvenhof sinds 2011 in erfpacht van de stad Izegem. Het kasteel heeft nood aan een grondige restauratie. Voor de restauratie van de buitenschil heeft de Provincie West-Vlaanderen reeds de nodige financiering vrijgemaakt en werd er ook al een subsidiedossier goedgekeurd. De belangrijkste herstellingswerken zijn nodig aan het dak, de ornamenten en de cementering. Er wordt ook dubbel glas voorzien. De Provincie West-Vlaanderen heeft voor de restauratie van de buitenschil van het kasteel een budget van ruim 2,5 miljoen euro voorzien.

Het kasteel Wolvenhof omvat een kelder, een gelijkvloers, een eerste verdieping en een zolder. Elke laag heeft een bruto oppervlakte van ongeveer 550 m2. Binnen in het gebouw zijn heel wat restauratiewerken nodig. De nieuwe bestemming die het kasteel krijgt, zal mee bepalend zijn voor de restauratiewerken binnen in het kasteel en zal samen met de partner besproken worden.

Verschillende fases in de plaatsingprocedure

In de eerste fase kunnen geïnteresseerde partijen op basis van de selectieleidraad een kandidatuur of aanvraag tot deelneming indienen.  In de tweede fase worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor deelname aan de gespreksronde(s). In een derde fase kunnen enkel de geselecteerde kandidaten die hebben deelgenomen aan de gespreksronde, op basis van één (of meerdere) ontwerpovereenkomst(en) een concreet uitbatingsvoorstel of offerte indienen. De kandidaten kunnen in deze fase tevens mondelinge toelichting geven bij hun offerte. In de vierde en laatste fase wordt het partnerschap met betrekking tot de herbestemming en uitbating van het kasteel Wolvenhof toegewezen.

Infosessies

In het kader van de oproep naar kandidaten worden twee infosessies met plaatsbezoek georganiseerd: op 15 januari en 5 februari, telkens om 10 uur. Deze infosessies vinden plaats in de grote zaal van het kasteel Wallemote op hetzelfde provinciedomein.

Kandidatuur indienen

De aanvragen tot deelneming of kandidaturen dienen uiterlijk 28 februari 2022 ingediend te worden via de e-tendering website https://eten.publicprocurement.be.

Dien je kandidatuur in