Definitief ontwerp Cultuurfabriek

Gepubliceerd op Dinsdag 14 december 2021
Cultuurfabriek

Op maandag 13 december gaf de gemeenteraad de goedkeuring voor het definitief ontwerp van de Cultuurfabriek. De gebouwen van de voormalige drukkerij Strobbe zullen onderdak bieden aan Kunstacademie Art’Iz, de bibliotheek, het historisch stadsarchief en de heemkundige kring Ten Mandere.

De Cultuurfabriek zal de verschillende afdelingen van de Kunstacademie, die nu nog verspreid zitten in de Kruisstraat en de Wijngaardstraat, samenbrengen en een oplossing geven voor het sterk groeiend aantal leerlingen. Ook de bibliotheek kampt met plaatsgebrek om de vernieuwde werking optimaal te kunnen ontplooien. De heemkundige kring en de archiefdienst, die momenteel verborgen zitten in het stadhuis, krijgen in de Cultuurfabriek meer visibiliteit. Zo kan de kruisbestuiving tussen alle diensten volop werken.

Foto cultuurfabriek

De Cultuurfabriek wordt een open gebouw voor jong en oud met flexibele ruimtes die voor verschillende functies kunnen gebruikt worden. Bezoekers zullen zo voortdurend met de verschillende diensten in contact komen, waardoor een bezoek aan de Cultuurfabriek een ware culturele ontdekkingstocht wordt. De Cultuurfabriek zal daarnaast ook kernversterkend werken. Met gemiddeld 10.000 bibliotheekbezoekers per maand en de honderden leerlingen van de Kunstacademie, zal de Cultuurfabriek dé plaats voor ontmoeting en creativiteit worden in het hart van de stad en het stadscentrum met handel en horeca versterken.

Op de gelijkvloerse verdieping komt een groot auditorium dat plaats kan bieden aan tweehonderd toeschouwers. Naast een leescafé en een aantal lokalen voor de Kunstacademie krijgt ook het stadsarchief een plekje. De heemkundige kring krijgt een stek in de westvleugel naast het Baertshof. Op de eerste verdieping is de bibliotheek verweven met leslokalen van de Kunstacademie. De resterende lokalen van Art’Iz vinden we in de bovenliggende verdiepingen terug.

De Cultuurfabriek moet een referentieproject worden, waarbij de gebouwen van de voormalige drukkerij zoveel mogelijk worden behouden. De rijkdom van het verleden biedt zowel infrastructureel als inhoudelijk een interessante kapstok voor de nieuwe bestemming. Het wordt een integraal toegankelijk en duurzaam gebouw, door het hergebruik van het industrieel erfgoed, maar ook door gebruik van hernieuwbare energie en een extern warmtenet.

De opening van de Cultuurfabriek is voorlopig voorzien in september 2024.