Coronamaatregelen voor de sportsector

Gepubliceerd op Donderdag 04 november 2021

Update 26 november 2021  – Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 27 november op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 26 november 2021, gevat in het koninklijk besluit van 26 (tbc) november 2021.

Situatie vanaf 27 november

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar. 
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers, ....
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek

 • Vanaf 29/11: indoor publiek is niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen.
  ouders van jongeren tot 18 jaar.
 • Outdoor is wel publiek toegelaten. Indien het publiek outdoor onder de 100 personen blijft, wordt afstand houden aanbevolen en is het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur verplicht.
 • Bij meer publiek heb je als organisator niet langer twee opties:
  • Zonder Covid Safe Ticket kan je geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven. 
  • Enkel met een Covid Safe Ticket is bij een outdoor evenement een publiek van meer dan 100 personen toegelaten als:
   • je de toestemming van je lokale bestuur hebt gekregen (nodig voor evenementen vanaf 100 outdoor)
   • je mondmaskers verplicht maakt. Verder hoef je geen beperkende maatregelen op te leggen 
   • het publiek beperkt is tot maximum 75.000 personen.
  • Ook voor massa-evenementen met minder dan  100 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig. 
  • Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be
  • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

Indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
  • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
  • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

Kantines

 • CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar
 • Sluiting verplicht vanaf 23u

Kleedkamers

 • Kleedkamers hoeven niet gesloten te worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.
 • In kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven
  • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken.
  • Je moet een vrij tijdslot inlassen waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden de gebruikers het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. De update van het basisprotocol plaatsen we ten laatste maandag online. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

---

Het Overlegcomité heeft op 26 oktober een uitbreiding van de mondmaskerplicht en het Covid Safe Ticket (CST) aangekondigd. Ook voor sportverenigingen hebben de maatregelen een zekere impact. We lijsten de maatregelen voor SPORT daarom nog even voor jullie op.

Onderstaande maatregelen zijn van kracht:

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur.

Mondmaskerplicht

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Mondmaskers voor trainers en wisselspelers aanbevolen
 • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen.
 • Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden.

Covid Safe Ticket - Publiek

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur.

Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

Je werkt zonder Covid Safe Ticket

 • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker (enkel indoor) en handhygiëne blijven behouden.
 • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
 • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan.
 • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor.
 • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)

 • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig. (aanvragen: ves@izegem.be)
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen.
 • Ook voor massa-evenementen met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig.
  Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be
 • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen.

Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Ventilatie en CO2 meting indoor sportinfrastructuur Izegem

 • In alle publieke ruimtes van Sportcentrum Noord, de topturnhal en het Stadion van Sportcentrum Zuid, en ‘t SOK is er tijdens de gebruiksuren constante mechanische ventilatie werkzaam. Voor een heel aantal ruimtes is dit gekoppeld aan een ingebouwde CO2 sensor, die het aandeel verse buitenlucht inregelt. De ruimtes zonder CO2 sensor voeren constant 100% verse buitenlucht aan en vuile lucht af naar buiten.
 • In het sanitair blok T2 Zuid en Molenwiek zijn er dakextractoren aanwezig, die werken volgens een vooraf geprogrammeerde tijdsinstelling.
 • In de kleedkamers van Emelgem en Kachtem is er geen automatisch ventilatiesysteem aanwezig.

Regelgeving CO2 meters en toepassing

In onderstaande gevallen dienen er geen zichtbare CO2 meters aanwezig te zijn:

 • In sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m², een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals aangegeven in het basisprotocol sport en corona

  • Noord: blauwe zaal en parketzaal
  • Zuid: topturnhal
  • SOK: sporthal
 • In kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven
  • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken.
  • Je moet een vrij tijdslot inlassen waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden de gebruikers het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).

Horeca

De deelstaten engageren zich om vanaf 1 november de toepassing van het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horeca en fitnesscentra in ons land. 

Voor het personeel zal de mondmaskerplicht gelden vanaf 29 oktober.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/