Captatieverbod door blauwalgen in kanaal Roeselare-Leie

Gepubliceerd op Maandag 18 juli 2022

Op het kanaal Roeselare-Leie is opnieuw blauwalgengroei waargenomen.

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Een (te) hoog gehalte aan voedingsstoffen, waterschaarste, hoge watertemperatuur en een gebrek aan stroming en ander waterleven, kortom waterverontreiniging en klimaatopwarming werken de bloei van blauwalgen in de hand. Blauwalgenbloei is dan ook een teken van een minder goede waterkwaliteit.
Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van besmet water. Klachten na contact variëren van irritatie van de ogen en luchtwegen tot diarree en braken.

 

Captatieverbod

Het is verboden water te capteren uit het Kanaal Roeselare-Leie voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee.

Waterrecreatie zoals kajakken is voorlopig nog toegestaan, zolang er geen contact met het water wordt gemaakt, maar wordt afgeraden.

De snelvaartzones op het kanaal zijn omwille van de blauwalgenbloei afgesloten voor waterski en aanverwante activiteiten. 

Meer info: www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel