Brand Roeselare

Gepubliceerd op Zondag 11 oktober 2020

In de vroege ochtend van zondag 11 oktober is er een brand bij de firma Belcroom in de Kachtemsestraat in Roeselare ontstaan. Door de windrichting dreef de rookpluim in eerste instantie ook richting Kachtem, Emelgem en Izegem. De brand is intussen onder controle, onder voorbehoud van een eventuele opflakkering. Er is geen acuut gevaar voor giftige stoffen waardoor de genomen maatregelen  (sluiten van ramen en deuren en het vermijden van de omgeving) worden opgeheven.

Er loopt een onderzoek naar de mogelijke vervuiling van het oppervlaktewater. Tot de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, heeft de provincie West-Vlaanderen een captatieverbod voor de Mandel en de Leie uitgevaardigd. Deze maatregel moet de eventuele watervervuiling beperken tot  nadere resultaten van onderzoek duidelijk zijn. Ook verdere eventuele maatregelen worden met de provincie opgevolgd.

Belangrijk: het drinkwater is niet gecontamineerd en mag je dus gerust drinken, dat komt via andere leidingen tot in de huizen. Het eten van groenten uit een moestuin uit de zone die voor Izegem afgebakend werd (Kachtem - Emelgem) vormt geen probleem. Was je groenten (zoals steeds) wel goed voor gebruik. Ook het gebruik van het regenwater voor eender welke doeleinden vormt geen enkel probleem.