Aangepaste verkeerssituatie Zuidkaai

Gepubliceerd op Donderdag 15 oktober 2020

Afgelopen zomer heeft de Vlaamse Waterweg de Zuidkaai langs het kanaal Roeselare-Leie deels afgesloten voor het verkeer. De reden hiervoor was een instabiele kaaimuur. Omdat de nadarhekkens geregeld verplaatst worden, sluiten zij de zone vanaf maandag 19 oktober af met betonblokken om deze verder te beschermen tegen overbelasting, en verandert de verkeerssituatie.

Midden juni stelde de Vlaamse Waterweg ernstige gebreken vast aan de kaaimuur van de Zuidkaai waardoor de instabiliteit snel was toegenomen - nieuwe gebreken, maar ook defecten die op korte termijn sterk verslechterd waren. Daardoor was de Vlaamse Waterweg genoodzaakt om op korte termijn stappen te ondernemen om de veiligheid te garanderen. De waterwegbeheerder heeft onmiddellijk een deel van de Zuidkaai afgesloten en eind juni tijdelijke buispalen aangebracht, naast en op korte afstand van de kade in afwachting van een nieuwe kaaimuur, zodat schepen weer kunnen aanmeren voor goederenoverslag. Dit gebeurde steeds in overleg met de bedrijven langs het kanaal en met de stad.

De afgelopen maanden werd er met spoed verder onderzoek gedaan naar de kaaimuur. Daaruit is gebleken dat een groot deel van de betreffende zone in zeer slechte staat is, en stellen we slijtage vast aan de kaaimuur en verzakkingen aan het bijhorende kaaiplateau.

Bijkomende maatregelen

Na een evaluatie van de vastgestelde schade en de aangepaste verkeerssituatie, heeft de Vlaamse Waterweg in overleg met de stad beslist om de instabiele zone af te sluiten met betonblokken omdat de huidige nadarhekkens vaak weggenomen worden. We willen iedereen bij deze graag oproepen om zich aan de maatregelen te houden, in het belang van ieder veiligheid.

Gewijzigde verkeerssituatie

Door de plaatsing van de betonblokken zal de verkeerssituatie ook deels wijzigen. We sommen afspraken hieronder op en vatten het voor je samen in een omleidingsplan:

  • De parkeerplaatsen tussen de Vaartstraat en het bedrijf Cargill zijn niet toegankelijk.
  • De Zuidkaai blijft open voor het verkeer. Hou er echter rekening mee dat de weg plaatselijk versmald wordt om het meest instabiele stuk van de kaaimuur zo min mogelijk te belasten. De Zuidkaai is toegankelijk als volgt:
    • Tussen bedrijf Cargill en de Mandelstraat kan alle verkeer in beide richtingen passeren.
    • Tussen bedrijf Cargill en de Vaartstraat, alsook in de Vaartstraat zelf, is voor alle bestuurders slechts eenrichtingsverkeer mogelijk door de plaatsing van de betonblokken. Je kan rijden inde richting van de Prins Albertlaan.
    • Hou er rekening mee dat zwaarder transport omgeleid wordt via de Mandelstraat, omdat dit de Zuidkaai niet kan indraaien vanaf de Vaartstraat door de wegversmallingen.
Omleidingsplan afsluiten kaaimuur

Oplossing voor de Zuidkaai

Intussen werkt de Vlaamse Waterweg verder aan een definitieve oplossing, samen met de bedrijven langs het kanaal en de stad. De nodige budgetten zijn voorzien om in de tweede helft van 2021 te starten met de bouw van een nieuwe kaaimuur.

Nieuw fietspad Zuidkaai

De werken aan een nieuw fietspad stonden gepland in de afgelopen zomerperiode, maar door de huidige problemen met de kaaimuur was de waterwegbeheerder genoodzaakt om deze uit te stellen. In overleg met de stad bereidt de Vlaamse Waterweg momenteel ook de inrichting van een fietspad op de Zuidkaai voor. Zo kunnen de werken starten samen met de bouw van de nieuwe kaaimuur. We informeren je hier nog over midden volgend jaar. De huidige fietsroute langs de Prins Albertlaan blijft voorlopig ongewijzigd.

Meer informatie
De Vlaamse Waterweg nv
afdeling Regio West
Tel: 09 292 12 11
communicatie.regio.west@vlaamsewaterweg.be