Kinderraad

Wat is de kinderraad?

De kinderraad is een permanent inspraakorgaan voor kinderen uit de lagere school. Kinderen maken hierdoor kennis met politieke besluitvorming. Kinderen uit het 6de leerjaar van alle Izegemse scholen kunnen zich kandidaat stellen. Na een heuse verkiezingscampagne konden uit elke klas twee kinderen toetreden tot de Kinderraad. Met deze groep komen we zo'n zes keer samen en nemen we enkele heel boeiende thema’s onder de loep. De kinderraad wordt bijgestaan door vrije tijd en het schepencollege. Zo kunnen de (haalbare) ideeën ook echt uitgevoerd worden! Op het einde van het schooljaar stellen we deze ideeën en adviezen dan ook voor aan de burgemeester en schepen van jeugd.

Kinderraad 2023-2024

Ook dit jaar zetelen 26 enthousiaste jongens en meisjes in de raad en staan zij te popelen om met hun ideeën Izegem nog kindvriendelijker te maken. Samen vormen zij de nieuwe Kinderraad voor de periode 2023-2024.

Aan het roer staat kersvers kinderburgemeester Victor Viaene. Dit jaar werkt de raad rond de thema’s gezondheid & welzijn, milieu en ongelijkheid verminderen.

De kinderraad in actie

De kinderraad heeft verspreid over het jaar een 6-tal bijeenkomsten. Dit jaar zullen ze tijdens de vergaderingen brainstormen rond duurzaam wonen, meer groen in en rond je huis, een gezonde stad voor iedereen, een inclusieve stad voor elke burger,...

Het blijft uiteraard niet enkel bij brainstormen. De kinderraad wordt ook uitgedaagd om over te gaan tot actie door o.a. deel te nemen aan de zwerfvuilactie maar ook door zelf effectief iets te organiseren voor kinderen zoals bijvoorbeeld een kinderfuif. Ze krijgen ook een budget van 10.000 euro om concreet hun plannen uit te voeren.