Denk aan jouw jobbonus!

Gepubliceerd op Maandag 12 december 2022

Verdien je als werknemer minder dan 2500 euro bruto per maand? Dan kom je in aanmerking voor een jobbonus. De Vlaamse Regering wil hiermee werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie minder verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven. Deze bonus kan oplopen tot 600 euro per jaar. Door de hoge inflatie en de daaraan gekoppelde indexering wordt de jobbonus eenmalig uitgebreid met 100 euro. Het bedrag dat je krijgt, hangt af van je gemiddeld maandelijks brutoloon in het jaar 2021. Hoe lager het loon, hoe hoger de premie.

Wie komt in aanmerking?

Om een jobbonus te ontvangen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden: 

  • Je bent een loontrekkend werknemer of een statutaire ambtenaar en je betaalt een normale sociale zekerheidsbijdrage.
  • Je verdient gemiddeld minder dan 2500 euro bruto per maand
  • Je hebt een contract van bepaalde of onbepaalde duur. 
  • Je woont op 1 januari 2021 in Vlaanderen. 
  • Je hebt de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar nog niet bereikt.

Op de website van Vlaanderen vind je meer informatie en een simulatie waarop je kunt nagaan of je in aanmerking komt. 

Naar de simulator

De bonus ontvangen

De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. Je hoeft dus zelf geen aanvraag in te dienen. Wat je wél moet doen, is jouw rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel. Je zal daarover tussen begin november 2022 en begin 2023 een brief ontvangen (hetzij op papier, hetzij via eBox, als die geactiveerd is). Om de jobbonus te krijgen, moet je enkel onderstaande stappen volgen.

1. Open de brief van de Vlaamse overheid

Zodra de Vlaamse overheid het bedrag waarop je recht hebt berekend heeft, ontvang je een brief (op papier of via jouw eBox, als die geactiveerd is). Dat zal ten laatste begin 2023 zijn. In die brief staat het bedrag dat je zal krijgen. Het is mogelijk dat mensen uit dezelfde regio of onderneming hun brief op een ander moment krijgen.

2. Registreer jouw rekeningnummer via Mijn Burgerprofiel

Om het bedrag te ontvangen, moet je jouw rekeningnummer registreren in Mijn Burgerprofiel. Dat is een beveiligde toepassing van de Vlaamse overheid.

Heb je jouw rekeningnummer al geregistreerd in Mijn Burgerprofiel? Dan wordt dat in de brief vermeld en hoef je verder niets te doen. Wil je dat rekeningnummer aanpassen? Dat kan via Mijn Burgerprofiel. Denk erom dat je alleen een Belgisch rekeningnummer kunt registreren.

3. Ontvang jouw jobbonus

De jobbonus wordt één keer per jaar uitbetaald door de Vlaamse Belastingdienst, ten vroegste eind 2022. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan elk jaar opnieuw in aanmerking komen voor de jobbonus. Alleen de extra 100 euro die dit jaar boven op de jobbonus komt, is eenmalig.

Heb je hulp nodig om de jobbonus te ontvangen?

Heb je vragen over de jobbonus? Dan kun je bellen naar het gratis informatienummer 0800 611 06 (elke werkdag tussen 9 en 19 uur) of naar het sociaal huis op het nummer 051 33 72 80. Voor technische ondersteuning kan je ook tijdens de openingsuren terecht in de bibliotheek of in het lokaal dienstencentrum De Leest.

Stappenplan: Hoe vul ik mijn rekeningnummer in op www.burgerprofiel.be?

Meer informatie over de jobbonus