Info en advies

Administratieve hulp

Bepaalde formulieren zijn zo ingewikkeld dat niet iedereen in de mogelijkheid is om ze zelf in te vullen. De maatschappelijk werkers kennen de sociale wetgeving en zijn vertrouwd met de meeste formulieren. Ze kunnen zo nodig contact opnemen met de sociale zekerheidsinstellingen.

Om het adres van een bepaalde dienst te bekomen, om te weten waar een bepaald probleem behandeld wordt of om ingelicht te worden over mogelijke rechten op een sociale uitkering: de sociale dienst beschikt over allerhande informatie en documentatie om je vragen te beantwoorden.

Kan de sociale dienst je niet of onvoldoende helpen met een vraag of probleem, dan zal de maatschappelijk werker je doorverwijzen naar een andere persoon of dienst die je wel kan helpen. We houden hierbij natuurlijk rekening met je wensen en overtuiging.

Psychosociale hulp

Omdat de sociale dienst een eerstelijnsdienst is, zijn we soms het eerste vangnet voor een aantal problematieken, bijvoorbeeld bij familiale problemen of bij een echtscheiding. De medewerkers van de sociale dienst kunnen je in ieder geval een luisterend oor bieden. Indien echter meer gespecialiseerde hulp noodzakelijk is en je hiervoor openstaat, kan er contact opgenomen worden met de desbetreffende dienst.

Rap op stap

Iedereen heeft recht op vakantie, recht om er even tussenuit te zijn, weg van alle zorgen. Je kan weer krachten opdoen. Alleen of met vrienden en familie. Het vakantiegevoel kan je al krijgen door er gewoon een dagje tussenuit te zijn.

Zowel de sociale dienst als het sociaal huis fungeren als antennepunt van Rap op Stap. Rap op Stap maakt deel uit van de werking van Toerisme Vlaanderen, en staat voor laagdrempelige reis- en vrijetijdsbemiddeling voor mensen met een beperkt budget, maar ook voor zinvolle vrijetijdsbesteding in het algemeen.

Verdere info kan je bekomen aan het loket van de sociale dienst of bij je maatschappelijk werker.

Vrije tijd

In Izegem worden tal van vrijetijdsactiviteiten georganiseerd: sport, jeugdverenigingen, theatervoorstellingen, cursussen, concerten, ... Sommige mensen zijn door financiële, medische, sociale of psychische omstandigheden beperkt in hun mogelijkheid om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.

Omdat kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten een basisrecht is, werkten de sociale dienst, het stadsbestuur en de Izegemse armenverenigingen een reglement uit om het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijker te maken, namelijk de vrijetijdspas en de vrijetijdscheque.