Hinder door dieren

Vossen

Over heel Vlaanderen worden steeds meer klachten geregistreerd over vossenschade aan pluimvee. Misschien sloop de vos bij jou ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek op te volgen en om een beter zicht te krijgen op Vlaams niveau, organiseert onze stad in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop je elk schadegeval kan noteren. Door dit meldpunt aan te vullen, draag je bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossen- en marterproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen.

Ratten

Ratten op openbaar domein

Heb je ratten opgemerkt op openbaar domein (baangrachten, plantsoenen, ...)? Laat het ons weten via het meldpunt. Wij verwittigen onze rattenverdelger die de situatie ter plaatse zal nazien en de nodige verdelging zal uitvoeren.

Ratten op jouw eigendom

Die moet je zelf onmiddellijk verdelgen met de geschikte bestrijdingsmiddelen. We geven je graag enkele tips mee:

  • De mechanische bestrijding kan gebeuren met vallen, klemmen, inloopkooien, ... Tip: gebruik aantrekkelijke lokazen zoals maïskolven, haringkoppen, ...
  • De chemische bestrijding gebeurt met giflokazen. De giflokazen zijn verkrijgbaar in de handel (o.a. in tuincentra). Het giflokaas leg je best op een afgeschermde plaats, bijvoorbeeld in een buis of speciaal ontworpen doos. Houd rekening met de veiligheid naar kinderen toe. Vermijd ook opname door andere dieren. Bij hoge populatie van ratten moet je voldoende gif uitleggen op verschillende plaatsen. Blijf gif leggen tot het niet meer wordt opgenomen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen tegen vergiftiging in acht.