Generatie Rookvrij

Vanaf de zomer van 2021 zet de stad zich in om het label Generatie Rookvrij te behalen. De aanzet daarvoor komt vanuit de Izegemse kindergemeenteraad. De kindergemeenteraad is het er unaniem over eens dat het belangrijk is dat kinderen kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. Een eerste stap richting het label is om in de zomer van 2021 alle vakantiewerkingen en openbare speelpleintjes rookvrij te maken.

Over Generatie Rookvrij

Generatie Rookvrij wil dat ieder kind geboren vanaf 2019 rookvrij kan opgroeien. Om dat te bereiken, moeten plaatsen waar kinderen komen zo veel mogelijk rookvrij worden.

Zien roken, doet roken. Daarom vragen we volwassenen om geen sigaretten meer op te steken in het zicht van kinderen. Rookvrij opgroeien, dat betekent niet alleen een rookvrij huis en een rookvrije crèche, maar ook een school, speeltuin en sportterrein zonder sigaretten.

Missie

Generatie Rookvrij wil een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken.

 

Visie: een rookvrije generatie vanaf 2019

  • We willen kinderen en jongeren beschermen tegen tabak.
  • We streven naar een samenleving waarin niet roken de norm is in alle lagen van de bevolking.
  • We streven naar een samenleving waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren volledig rookvrij kan opgroeien.
  • We willen dat niemand die vanaf 2019 geboren is ooit nog begint met roken. Zo creëren we een eerste rookvrije generatie.
  • Tenslotte willen we dat mensen die willen stoppen met roken, nog beter worden geholpen en ondersteund.