Coronamaatregelen speelpleinwerking

Je kind brengen en ophalen
 • Zorg steeds dat je als + 12 jarige een mondmasker draagt en 1.5 meter afstand houdt van andere (groot)ouders.
 • Blijf niet te lang bij de inschrijftafel staan.
 • Bij afhalen van jouw kind(eren): respecteer de stopborden. Een animator haalt jouw kind en brengt het tot bij jou.
 • Gebruik steeds de ontsmettingsgel aan de inschrijftafel.
 • Kinderen die de hele dag naar de speelpleinwerking komen worden verplicht hun lunchpakket op de speelpleinwerking te nuttigen.
 • Zorg dat je alleen komt bij het brengen en ophalen van de kinderen.
Ziekte
 • Breng kinderen met symptomen van corona niet naar de speelpleinwerking (hoesten, koorts, geur- en smaakverlies, ademhalingsmoeilijkheden, vermoeidheid,..) .
 • Indien een kind ziek wordt op de speelpleinwerking worden de ouders verwittigd en dient het kind opgehaald te worden, in afwachting wordt het kind verwijderd uit de groep.
 • Kinderen die behoren tot de risicogroep voor Covid-19 zullen voor hun eigen veiligheid helaas niet kunnen deelnemen.
 • Test je kind positief op corona in de week nadat hij/zij naar de speelpleinwerking kwam? Breng ons op de hoogte.
Tijdens de dag
 • Gedurende de hele dag kan er water gevraagd worden aan een animator. Daarom vragen we een eigen genaamtekende waterfles/drinkbeker mee te brengen, zodat deze niet worden uitgewisseld.
 • De handen van de kinderen worden op vaste tijdstippen gewassen en ontsmet.