Buurtbudget

Om de burger een stem te geven en co-creatie te stimuleren, introduceert de stad het buurtbudget. Met het buurtbudget lanceer je in je buurt en mét je buurt leuke, verrassende initiatieven die de leefbaarheid, sociale cohesie en buurtbetrokkenheid kunnen verhogen in je buurt.

Voor wie?

Alle inwoners van de stad die ouder zijn dan 16 jaar kunnen een actie realiseren met het buurtbudget in hun eigen buurt. Een groep aanvragers telt minimum vier personen, waarvan minimaal één meerderjarige. De vier aanvragers moeten elk op een verschillende plaats in de desbetreffende buurt gedomicilieerd zijn.

Voor welk bedrag kan ik een initiatief indienen?

Het totaalbudget per buurt bedraagt 20 000 euro. Je dient een project in met een kostprijs van minimum 300 euro en maximum 20.000 euro.

Wanneer?

In 2022 werd het burgerbudget opgestart in Emelgem en op de Bosmolens. In 2024 wordt het buurtbudget opgestart in Kachtem (mei 2024 tot september 2024), Izegem Centrum West (september 2024 tot februari 2025) en Izegem Centrum Oost (december 2024 tot mei 2025).

In 2025 zijn de overige twee buurten aan de beurt: De Mol (april 2025 tot september 2025) en Izegem Centrum (juni 2025 tot november 2025).

Het traject

De volledige procedure van het buurtbudget kan je raadplegen via onderstaande blauwe knop.

Lees de procedure

Fase 1: dien je idee in

Dien voor de deadline een idee in via participatie.izegem.be of bij de buurtwerker. Twijfel je of je idee in aanmerking komt voor het buurtbudget? Raadpleeg dan onderstaande checklist.

Bekijk de checklist

Fase 2: project

Vorm samen met minstens 3 andere personen, die hun domicilie niet op hetzelfde adres hebben, een team. Met dat team werk je het idee uit tot een realiseerbaar project. Hou er rekening mee dat je project moet voldoen aan een aantal eisen. Deze kan je terug vinden in het reglement. Je dient je project in via participatie.izegem.be.

Ondersteunende documenten

Fase 3: stemming

Alle buurtbewoners ouder dan 16 jaar kunnen deelnemen aan het stemproces op participatie.izegem.be. Elke inwoner krijgt vijf unieke stemmen. Daarmee kan je stemmen op vijf projecten. Het is niet mogelijk om meerdere keren te stemmen op één project.

Wordt er gedurende stemperiode op jouw project gestemd? Dan wordt het meegenomen naar de burgerjury. Je krijgt dan de kans om het project in een tiental minuten voor te stellen aan de burgerjury.

Burgerjury

De burgerjury is een groep van buurtbewoners met vertegenwoordigers uit alle leeftijdscategorieën, die zich buigt over de ingediende projecten. Wil jij deel uitmaken van de burgerjury? Meld je aan door een mail te sturen naar jamie.vanheesch@izegem.be, met vermelding van je naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en gsm-nummer.

De burgerjury voor buurtbudget Kachtem vindt plaats in zaal Meilief van het stadhuis, op maandag 23 september, woensdag 25 september en donderdag 26 september. Afhankelijk van het aantal ingediende projecten wordt beslist op welke dag(en) van bovenstaande data de burgerjury zal samenkomen.

Fase 4: uitvoering en evaluatie

Is jouw project bij de winnaars? Dan krijg je twee jaar de tijd om jouw project uit te voeren.

Reglement

Lees het reglement van het buurtbudget

Heb je vragen over het buurtbudget of wens je meer info? Neem gerust contact op met de buurtwerker: jamie.vanheesch@izegem.be, 0477 75 37 49 of 051 33 72 62.