Bouwtoelage lokalen

Huursubsidie

De stad kan eenmalig tussenkomen in de uitgaven die door jeugd, sport of cultuurbewegingen worden gedaan voor de huur van gebouwen omdat hun bestaande gebouwen dienen verbouwd te worden en gedurende deze verbouwing geen dienst kunnen doen als ruimte voor de aanvragende vereniging.

De gemeentelijke tussenkomst wordt bepaald op 75% van de reële huurprijs die de vereniging betaalt aan de eigenaar, en dit bewezen door een geregistreerd huurcontract, met een maximum van 5000 euro en maximaal voor de periode van 2 jaar en kan niet meer bedragen dan de, via de stedelijke raad, ontvangen toelage die de aanvragende vereniging heeft gekregen het jaar voorafgaand aan de verhuis.

Voorwaarden

Bouwsubsidie

nog aan te vullen

Voorwaarden