Bouwtoelage lokalen

Huursubsidie

De stad kan eenmalig tussenkomen in de uitgaven die door jeugd, sport of cultuurverenigingen worden gedaan voor de huur van gebouwen omdat hun bestaande gebouwen dienen verbouwd te worden en gedurende deze verbouwing geen dienst kunnen doen als ruimte voor de aanvragende vereniging.

De gemeentelijke tussenkomst wordt bepaald op 75% van de reële huurprijs die de vereniging betaalt aan de eigenaar, en dit bewezen door een geregistreerd huurcontract, met een maximum van 5000 euro en maximaal voor de periode van 2 jaar en kan niet meer bedragen dan de, via de stedelijke raad, ontvangen toelage die de aanvragende vereniging heeft gekregen het jaar voorafgaand aan de verhuis.

Naar het reglement

Bouwsubsidie

De stad kan tussenkomen in de uitgaven die door jeugd-, sport- of cultuurverenigingen worden gedaan voor de koop, verbouwing of het onderhoud van een gebouw.

De gemeentelijke tussenkomst wordt bepaald op 75% van de aankoopprijs of van de in aanmerking genomen subsidieerbare waarden (inclusief BTW), met een maximum van 50 000 euro en voor zover aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Naar het reglement