Afwijking wekelijkse rustdag

Als kleinhandelaar (verkoop van producten rechtstreeks naar de eindklant) ben je ook onderworpen aan de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt.

Sluitingsuren moeten gerespecteerd worden:

  • Voor 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  • Voor 5 uur en na 20 uur op alle andere dagen.

Daarnaast is een sluitingsdag (wekelijkse rustdag) verplicht, die een ononderbroken tijdspanne van 24 uur omhelst, beginnend op de zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur (zijnde respectievelijk maandag om 5 uur of om 13 uur). In die periode is er toelating van de consument op de vestigingseenheid verboden, alsook rechtstreekse verkoop aan de consument – in het winkelpunt of via thuisleveringen. Je mag een andere dag kiezen dan de zondag, als dit duidelijk geafficheerd wordt aan de buitenzijde van het winkelpunt. De wekelijkse rustdag moet tenminste 6 maanden dezelfde blijven.

Opgelet: er bestaan afwijkingen op de wekelijkse rustdag en de sluitingsuren voor onder meer nachtwinkels, tankstations,… Neem contact op met de dienst economie via economie@izegem.be.

Er worden ook standaard afwijkingen voorzien door het college van burgemeester en schepenen bij het begin van het kalenderjaar (in het kader van bijvoorbeeld soldenperiodes).  Afwijkingen moeten voor december van het daaropvolgende jaar ingediend worden.