Klachten en meldingen

Melding openbare wegput in de weg.jpg

Een put in de weg? Een losliggende tegel in het voetpad?
Problemen met openbaar groen? Zwerfvuil gezien? Ratten in de tuin?
Meld het allemaal via onze meldingskaart.

Melding rioleringverstopt putje.jpg

Verstopt of verzakt rioolputje? Problemen met een ingebuisde gracht? Vragen over aansluiting op de riolering?
De stad is zelf geen eigenaar van de riolering. Je kan problemen bij ons melden, maar het spaart tijd als je rechtstreeks meldt bij Fluvius.

Contacteer de storingslijn 078/35.34.33 (24u/24u).

Melding straatverlichtingstraatlamp.jpg

Defecte straatlampen melden kan bij Fluvius op het gratis nummer 0800 63 535, of via het meldingsformulier op de website van Fluvius.

Milieuhinder

Bij dringende milieuhinder zoals geluidshinder kan je terecht bij de lokale politie RIHO op het nummer 051/26.26.26.
Niet-dringende meldingen kan je doorgeven aan de milieudienst via de meldingskaart.

Ombudsfunctie

Ben je niet correct behandeld door een ambtenaar van het stadsbestuur? Zijn er werken door ons niet goed uitgevoerd? Zijn er fouten gemaakt in een dossier van u?
Laat het ons weten!
Alle klachten worden bij ons geregistreerd en per klacht wordt een klachtenbehandelaar aangesteld. Dat is altijd iemand van het managementteam van de stad. Hij/zij volgt uw klacht verder op en houdt de ombudsdienst op de hoogte.

Aarzel dus niet en vul het formulier in voor onze ombudsdienst.

Contact

Openbare Werken
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.71 Contacteer ons

Fluvius
Noordlaan 9
8820 Torhout

078/35.30.20

Milieudienst
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.19 Contacteer ons