Stad neemt extra maatregelen in strijd tegen coronavirus

29 juli 2020

Hoewel de situatie in Izegem op dit moment niet alarmerend is, neemt de stad extra maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De stad deed dat in nauw overleg met alle burgemeesters van Midden-West-Vlaanderen en de provinciegouverneur. Zo komt er onder meer een uitbreiding van de bestaande mondmaskerzone en zijn ook de maatregelen voor evenementen en sportactiviteiten verscherpt.

 

Mondmaskerzone

De bestaande mondmaskerzone in Izegem wordt uitgebreid en beslaat voortaan het volledige gebied binnen de zogenaamde ‘kleine ring’: Dirk Martenslaan – Stationsstraat – Kruisstraat – Roeselaarsestraat – Gentsestraat. De Sint-Pietersstraat, die iets verderop ligt, behoort ook tot de zone, omwille van de vele horecazaken.

 

In de volledige Midwest-regio is het bijhebben van mondneusbescherming op het openbaar domein verplicht. Verder is het in Izegem ook verplicht om je mondmasker op te zetten in wachtrijen bij handels- of horecazaken, in een wachtrij bij publieke infrastructuur (vb. zwembad, stadhuis, …), in een wachtrij om deel te nemen aan een evenement, op een specifieke parking van een winkel(centrum), supermarkt, ziekenhuis of WZC. Ook op speelpleintjes is mondneusbescherming verplicht voor personen vanaf 12 jaar, en dus ook voor ouders die toekijken.

 

Het dragen van een mondmasker is niet verplicht voor personen die aan de hand van een medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mondneusbescherming kunnen dragen, voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen (m.u.v. elektrische steps en elektrische fietsen), voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten en voor sporters.

 

Strengere regels voor evenementen

Evenementen met meer dan 100 deelnemers en bezoekers worden verboden, onafhankelijk of ze binnen of buiten plaatsvinden. Kleinere evenementen (max. 100 deelnemers en bezoekers) worden steeds georganiseerd rekening houdend met de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid (ministerieel besluit) én mits uitdrukkelijke toelating van de burgemeester. Voor alle evenementen geldt een registratieplicht gelijk aan de registratieplicht die geldt voor de horeca en is mondneusbescherming verplicht.

 

Omwille van het besmettingsrisico is ook tijdelijke speelinfrastructuur zoals springkastelen, zwembaden, (water)glijbanen en dergelijke bij horecazaken verboden.

 

Door de verstrengde maatregelen besliste de stad om het straattheaterfestival Wallemote Wonderland, dat gepland was op 15 augustus, niet te laten plaatsvinden. Ook het vuurwerk op ‘Koekezondag’, na afloop van de jaarlijkse kermisweek zal dit jaar niet plaatsvinden. Wat er met de septemberkermis zelf moet gebeuren, beslist de stad definitief midden augustus.

 

Sport

Sportactiviteiten mogen zowel binnen als buiten enkel plaatsvinden zonder toeschouwers. De noodzakelijke begeleiders, zoals trainers en één ouder per sportend kind kunnen wel aanwezig zijn.  De stad besliste daarnaast om groepskleedkamers en -douches te sluiten voor het publiek. Dit geldt voor zowel publieke als private sportvoorzieningen.

 

Met deze verscherpte maatregelen wil de stad het risico op eventuele samenscholingen zoveel mogelijk uitsluiten en het besmettingsrisico in Izegem zo laag mogelijk houden.

 

Alle maatregelen zijn van kracht vanaf 30 juli 2020.