Schattingscommissie land- en tuinbouw

24 juni 2020

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken veroorzaakte al wat schade aan de (opkomende) teelten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector. Het is bijzonder belangrijk dat op dit ogenblik de nodige maatregelen genomen worden om de schade in de land- en tuinbouw zo snel mogelijk te laten vaststellen. Het instrument dat land- en tuinbouwers bij uitstek ter beschikking hebben voor het vaststellen van de schade, is de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten - de schattingscommissie.

 

Als land- en/of tuinbouwer kan je beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie. Aan de hand van het formulier hieronder dien je je invraag in op het stadhuis.

Bij de aanvraag tot vaststelling van schade voeg je best ook meteen, aan de hand van de fotoplannen van de verzamelaanvraag 2020, al een aanwijzing van de aard van de schade. Het werk van de schattingscommissie wordt immers eenvoudiger als ze voor het plaatsbezoek de ligging van de getroffen percelen, de teelten en de oppervlakten al kent.

 

Aanvraagformulier schattingscommissie