Captatieverbod

22 juni 2020

Recent werd blauwalgengroei waargenomen op het Kanaal Roeselare-Leie.

Op 18 juli stelde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vast dat het om potentieel toxische blauwalgen gaat.

 

Om die reden is het niet toegelaten water te capteren uit het kanaal voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

Overtredingen op het captatieverbod worden bestraft.

 

Blauwalgen

Blauwalgen komen zowel voor in zoet als zout water en zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën. Blauwalgen krijgen meestal pas aandacht als ze bloeien en een drijflaag vormen. Niet alle blauwalgen zijn toxisch, maar het overgrote deel is dat wel. Daarom is het belangrijk om elke drijflaag te melden.

 

Voor welke problemen zorgt blauwalgenbloei?

Drijvend aan het wateroppervlak vormt blauwalgenbloei een blauwgroene, zoms roodbruine, olieachtige laag op het water. Als de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af en komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier:

 

1. Via de mond, de huid en bij inademing kunnen er gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.

2. Toxines die aanwezig zijn in kleine waterdruppeltjes, kunnen ook via de luchtwegen opgenomen worden. Hierdoor lopen niet alleen zwemmers, maar ook hengelaars en beoefenaars van sporten op of aan het water een potentieel risico. Ook honden lopen risico omdat zij met open bek zwemmen.

3. Drijflagen van blauwalgen zien er vaak vies uit en kunnen ernstige geurhinder veroorzaken.

 

Besluit van de burgemeester