Zuidkaai deels afgesloten voor het verkeer

19 juni 2020

Op woensdag 17 juni heeft de Vlaamse Waterweg aan de kaaimuur aan de Zuidkaai ernstige gebreken vastgesteld die op korte termijn verslechterd zijn. Uit verdere inspecties blijkt dat de kaaimuur in een grotere zone instabiel is. Bij onderwaterinspecties is ook vastgesteld dat er grote defecten opgetreden zijn die bij eerdere inspecties nog niet aanwezig waren. Mogelijks zijn er nog gebreken aanwezig die nog niet zichtbaar zijn: de Vlaamse Waterweg analyseert dit de komende dagen met spoed.

 

Doordat de instabiliteit van de kaaimuur recent en snel toegenomen is, is de Vlaamse Waterweg genoodzaakt om op korte termijn stappen te ondernemen om de veiligheid te garanderen. Na overleg met de stad en de nabijgelegen bedrijven neemt de Vlaamse Waterweg een aantal dringende maatregelen. Intussen worden noodzakelijke herstellingswerken voorbereid.

 

Aangepaste parkeeropties en routes
Om de veiligheid te verzekeren zowel voor de scheepvaart als voor het wegverkeer, sluiten we momenteel de zone aan de kaaimuur af. Ook de parkeerplaatsen tussen de Vaartstraat en het begin van het jaagpad richting Roeselare (t.h.v. bedrijf Vandemoortele) zullen een tijd niet toegankelijk zijn.

De Zuidkaai blijft open voor het verkeer. Hou er echter rekening mee dat de weg plaatselijk versmald wordt ter hoogte van bedrijf Vanden Avenne om de kaaimuur zo min mogelijk te belasten. Zwaarder transport kan daardoor de Zuidkaai niet indraaien vanaf de Vaartstraat, en zal omgeleid worden via de Mandelstraat en de Vredestraat.

 

Oplossing voor scheepvaart
De bereikbaarheid van de losinstallaties aan de Zuidkaai wordt volgende week terug verzekerd door het voorzien van nieuwe buispalen die in het kanaal worden geplaatst, naast en op korte afstand van de kade. Zo kunnen schepen deze instabiele kaaimuur vermijden en toch aanmeren.

 

Nieuw fietspad Zuidkaai
In overleg met de stad bereidt de Vlaamse Waterweg momenteel de inrichting van een fietspad op de Zuidkaai voor. De opstart van deze werken was gepland in de zomerperiode. Mogelijks zullen we deze werken moeten uitstellen: we informeren je hierover van zodra we meer informatie hebben over de noodzakelijke herstellingswerken die we moeten uitvoeren aan de kaaimuur. De huidige fietsroute langs de Prins Albertlaan blijft voorlopig ongewijzigd.