Stadsarchief legt coronaperiode vast

04 mei 2020

Er wordt geschiedenis geschreven. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geen enkele gebeurtenis in de hedendaagse geschiedenis zo’n grote impact gehad op onze stad en we willen dit met het stadsarchief vastleggen.

Het archief is het collectief geheugen van onze stad. Het is de bedoeling om een collectie aan te leggen die een beeld geeft over deze impact en de vele gebeurtenissen zodat toekomstige generaties kunnen leren over deze crisisperiode. We willen verhalen, foto’s… niet laten verloren gaan.

 

Nauwelijks archiefstukken over de Spaanse griep

 

Deze crisisperiode wordt vaak vergeleken met de situatie honderd jaar geleden, toen de Spaanse griep tekeer ging. In het stadsarchief vinden we nauwelijks iets terug over die periode en we willen vermijden dat hetzelfde gebeurt met deze periode. Gelukkig heeft de heemkundige kring Ten Mandere ook een belangrijk en uitgebreid krantenarchief. In de krant De Iseghemnaar van 14 februari 1920 vonden we een artikel dat ons een beeld geeft van de maatregelen die in die periode soelaas moesten brengen, maar dat is dan ook zowat het enige wat overblijft uit die periode.

 

Heel wat informatie is tegenwoordig digitaal zoals informatie op websites, foto’s op Facebook of Instagram… We denken te gemakkelijk dat dit eeuwig bewaard blijft, maar de kans is bijzonder groot dat dit grotendeels verloren gaat. Ook wat op papier vastgelegd wordt, gaat vaak verloren.

 

We roepen iedere Izegemnaar, Kachtemnaar en Emelgemnaar op om mee te werken om het digitale en papieren verhaal van het coronavirus te bewaren. Het verhaal over de impact op de buurt en op het openbare leven, op de werksituatie, filmpjes of foto’s van verlaten straten en pleinen, met vermelding van de nodige gegevens van de indiener, maar ook wie eventueel op de foto’s staat en waarover het precies gaat. Daarmee kan dan een breed beeld gevormd worden over deze periode. Papieren informatie kan na de maatregelen afgegeven worden in het stadhuis ter attentie van het stadsarchief. Op de website van de stad Izegem staat ook meer informatie, onder andere over de voorwaarden van dit project.

 

Digitale informatie insturen kan via: https://formulieren.izegem.be/corona-inzenden-media/

Meer info