Openbaar onderzoek

09 januari 2018

 

Openbaar Onderzoek – RUP Groen en Recreatie Kachtem

 

Op 19 december 2017 stelde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groen en Recreatie Kachtem voorlopig vast. Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid de bodembestemming vastlegt voor een bepaald gebied. Voor iedere ‘soort’ bestemming zijn er specifieke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing en op basis van die stedenbouwkundige voorschriften worden de bouwvergunningen afgeleverd. 

 

Voor RUP Groen en Recreatie Kachtem loopt er van 15 januari 2018 tot en met 15 maart 2018 een openbaar onderzoek. Tijdens deze periode kunt u de plannen inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening (tijdens de openingsuren van het stadhuis) of op de website van de stad: http://www.izegem.be/nl/347/content/307/gemeentelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplan.html

 

U kunt een afspraak maken voor een toelichting omtrent dit ruimtelijk uitvoeringsplan via mail (ruimtelijke.ordening@izegem.be) of telefonisch (051/33.73.51).

 

U kunt opmerkingen of bezwaren indienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per:

-       Brief (aangetekend of afgeven in het stadhuis tegen ontvangstbewijs):

Aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
Stadhuis Izegem
Korenmarkt 10
8870 Izegem

 

-       E-mail:
ruimtelijke.ordening@izegem.be
Met vermelding: Openbaar onderzoek RUP Groen en Recreatie Kachtem

 

Brieven en e-mails moeten voorzien worden van naam en adres.