Subsidies externe relaties

05 september 2017

Stad Izegem ondersteunt activiteiten met partnersteden

 

Om activiteiten met de verschillende partnersteden te stimuleren en te ondersteunen geeft de stad via het Comité Externe Relaties subsidies aan verenigingen of scholen.

Aan de hand van een puntensysteem worden zowel het programma als de reiskosten beoordeeld.

Scholen en verenigingen die een activiteit organiseerden in een partnerstad of een activiteit organiseerde in onze stad met een school of vereniging uit een partnerstad tijdens de periode 1 september 2016 en 31 augustus 2017 moeten ten laatste op 15 oktober het subsidiedossier indienen in het stadhuis.

 

Aanvraagdossiers moeten ingediend worden op het stadhuis en het subsidiereglement is digitaal op de website van de stad te vinden of kan aangevraagd worden bij secretaris Kim De Coster via kim.decoster@izegem.be of 051/337 337”