Bekendmaking beslissing plan-MER RUP Groen en Recreatie Kachtem

26 juni 2017

In het kader van de opmaak van het RUP Groen en Recreatie Kachtem werd een plan MER-screeningsnota opgemaakt waarin de effecten van het voorgenomen plan op mens en milieu werden onderzocht.

 

De doelstelling en reikwijdte van het plan worden beschreven in de screeningsnota.  Volgens het dossier heeft het RUP tot doel een lokale en groene sport- en recreatiezone te creëren voor Kachtem, hiervoor wordt ook een planningscompensatie uitgevoerd i.f.v. inname agrarisch gebied.

 

Op basis van het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota en de adviezen) heeft de dienst MER geconcludeerd dat het RUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

De screeningsnota en deze beslissing zijn raadpleegbaar door het publiek in de 'dossierdatabank' op www.mervlaanderen.be onder dossiernummer SCRPL17138.