Milieuvergunning

Aanvragen

Mogelijkheden voor dit product:


  • In het stadhuis aangeven:
    Aanmelden kan zonder afspraak tijdens de openingsuren .

Beschrijving

Als je in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

Je moet zelf nagaan tot welke klasse uw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

- Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
- Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
- Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Op 23 februari 2017 werden de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de ‘omgevingsvergunning’. Naast het Vlaamse Gewest en de Vlaamse provincie gaan vier gemeenten onmiddellijk van start met die omgevingsvergunning: Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden. De andere gemeenten krijgen uitstel tot 1 juni 2017.

Meer info

- De fiche Milievergunning op de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.

 

 

Contact

Ruimtelijke Ordening
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.02 Contacteer ons