Wettiging handtekening

Aanvragen

Mogelijkheden voor dit product:


  • In het stadhuis aanvragen:
    Aanmelden kan zonder afspraak tijdens de openingsuren .

Beschrijving

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Je kunt jouw handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar je woont of in een andere gemeente.

Wat meebrengen?

- het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
- jouw identiteitskaart
Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Meer info

- De fiche Wettiging handtekening op de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.

 

Contact

Bevolking
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.13 Contacteer ons