Europees rijbewijs

Aanvragen

Mogelijkheden voor dit product:


  • In het stadhuis aangeven:
    Aanmelden kan zonder afspraak tijdens de openingsuren .

Beschrijving

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Meer info

- De fiche Europees Rijbewijs op de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.

Contact

Bevolking - Rijbewijzen
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.15 Contacteer ons