Attest wijze van teraardestelling (laatste wilsbeschikking)

Aanvragen

Mogelijkheden voor dit product:

Beschrijving

Je kunt zelf bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kun je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kunt opvragen bij de Dienst Burgerzaken in jouw gemeente.

In de laatste wilsbeschikking kun je aangeven:
- of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
-
volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
- in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
- en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Meer info

- De fiche Laatste wilsbeschikking op de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.
- Deze verklaring is niet van toepassing op erven of schenken. Meer informatie over erven en schenken kan je vinden op Notaris.be

Contact

Burgerlijke Stand
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.08 Contacteer ons