Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Beschrijving

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:
- de aanvrager
- zijn echtgenoot
- zijn bloed- of aanverwanten
- en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:
- De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
- Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Meer info

- De fiche Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden op de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.

Contact

Technische en logistieke dienst stad
Lieven Gevaertlaan 3
8870 Izegem

051/30.18.78 Contacteer ons