Elektronische identiteitskaart (eID)

Aanvragen

Mogelijkheden voor dit product:


  • In het stadhuis aanvragen:
    Aanmelden kan zonder afspraak tijdens de openingsuren .

Beschrijving

Met een Belgische identiteitskaart kun je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kun je in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:
- jouw identiteit online kunt bevestigen
- documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Na de aanvraag van jouw eID krijg je een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op jouw domicilieadres.
- je hebt jouw pincode nodig elke keer je jouw eID wilt gebruiken
- je hebt jouw pukcode nodig om jouw pincode de eerste keer in te stellen of als je jouw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van uw eID breng je volgende zaken mee:
- jouw oproepingskaart
- een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
- jouw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen van jouw eID:
- jouw oude identiteitskaart
- de brief die je thuis kreeg met de vraag jouw identiteitskaart af te halen en waarop ook jouw pin- en pukcode vermeld staan.

Meer info

- De fiche Elektronische identiteitskaart (eID) op de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.

- Heb je nog een geldige e-ID maar ben je de PIN- of PUK code kwijt? Dan kan je een nieuwe code aanvragen aan het loket Bevolking in het stadhuis, of rechtstreeks via de website van het Rijksregister.