Straat afzetten - vergunning

Aanvragen

Mogelijkheden voor dit product:

Beschrijving

Wil je een straat afzetten of innemen?  Dan zijn daar voorwaarden aan verbonden. Je hebt ook een goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen nodig. Als je de vergunning krijgt, dan kan het zijn dat je daarvoor ook moet betalen. Aanvragen doe je best minimaal 2 weken voor de geplande inname.

Meer info

Huidige tarieven:
- Parking: 10 euro per plaats per dag, bv. verhuiswagen, container, vrachtwagen
- Inname openbaar domein: 0,60 euro per m² per dag. bv. silo, stelling met een minimum van 12,50 euro per vergunning.
- Afzetten straat: hiervoor worden andere tarieven gebruikt. Meer informatie kan je krijgen bij de diensten.

Je kan de vergunning voor het afzetten van een straat aanvragen via het onderstaande formulier "Inname openbaar domein".

Opgelet: je wacht best met de betaling tot je de goedkeuring hebt van het college van burgemeester en schepenen!
Bij twijfel doe je er goed aan om contact op te nemen met de dienst openbare werken.

Formulieren

Contact

Openbare Werken
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.71 Contacteer ons