Klachten en meldingen

Melding openbare wegput in de weg.jpg

Een put in de weg? Een losliggende tegel in het voetpad?
Problemen met openbaar groen? Zwerfvuil gezien? Ratten in de tuin?
Meld het allemaal via onze meldingskaart.

Melding rioleringverstopt putje.jpg

Verstopt of verzakt rioolputje? Problemen met een ingebuisde gracht? Vragen over aansluiting op de riolering?
De stad is zelf geen eigenaar van de riolering. Je kan problemen bij ons melden, maar het spaart tijd als je rechtstreeks meldt bij INFRAX.

Contacteer de storingslijn 078/35.34.33 (24u/24u) (normaal tarief).

Melding straatverlichtingstraatlamp.jpg

Defecte straatlampen melden kan bij INFRAX op het gratis nummer 0800/60.777. Of gebruik het meldingsformulier op de website van INFRAX.

Milieuhinder

Bij dringende milieuhinder zoals geluidshinder kan je terecht bij de lokale politie RIHO op het nummer 051/26.26.26.
Niet-dringende meldingen kan je doorgeven aan de milieudienst via de meldingskaart. Inloggen in het elektronisch loket is hiervoor noodzakelijk.

Ombudsfunctie

Ben je niet correct behandeld door een ambtenaar van het stadsbestuur? Zijn er werken door ons niet goed uitgevoerd? Zijn er fouten gemaakt in jouw dossier ? Laat het ons weten!
Alle klachten worden bij ons geregistreerd en per klacht wordt een klachtenbehandelaar aangesteld. Dat is altijd iemand van het managementteam van de stad. Hij/zij volgt jouw klacht verder op en houdt de ombudsdienst op de hoogte. Klachten over het stadsbestuur kan je indienen via het ombudsformulier . Inloggen in het elektronisch loket is hiervoor noodzakelijk.  

Contact

Openbare Werken
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.71 Contacteer ons

Infrax
Noordlaan 9
8820 Torhout

078/35.30.20

Milieudienst
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.19 Contacteer ons

Ombudsdienst
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.66 Contacteer ons