Akte van naamkeuze

Aanvragen

knop_digitaal_opvragen.png

Mogelijkheden voor dit product:

Inhoud

Ouders kunnen hun kinderen de familienaam geven van de vader/meemoeder, van de moeder of een dubbele naam in de volgorde die ze wensen. De naam wordt gekozen bij de aangifte van de geboorte in een verklaring van naamskeuze.

De akte van verklaring van naamskeuze vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van het kind of de kinderen op wie de verklaring betrekking heeft
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum, en de geboorteplaats van de moeder en de vader of de meemoeder
  • de verklaring van naamskeuze door de ouders en de nieuwe naam van het kind of de kinderen
  • de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van verklaring van naamskeuze aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

 

 

Meer info

- De fiche Akte van verklaring van naamskeuze in de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.