Verklaring wettelijk samenwonen

Aanvragen

Mogelijkheden voor dit product:

  • Aanvragen online
    Opgelet:
    dit kan een impact hebben op de belastingaangifte.

  • Op het stadhuis aanvragen:
    Maak een afspraak in het stadhuis via afspraken.izegem.be of op het nummer 051/337 300. Op zaterdag maak je minstens 24u op voorhand een afspraak met de Burgerlijke Stand.

Beschrijving

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Wat meebrengen?

- de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):
- een uittreksel uit jouw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
- een attest van ongehuwde staat
- een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
- een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwenaar bent.

Meer info

- De fiche Wettelijk Samenwonen op de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.

 

Contact

Burgerlijke Stand
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.08 Contacteer ons