Akte van een levenloos geboren kind

Aanvragen

knop_digitaal_opvragen.png

Mogelijkheden voor dit product:

 • Aanvragen printen:
  per mail krijg je zo snel mogelijk het attest als PDF. (werkt enkel voor je eigen eID)

 • In het stadhuis aanvragen:
  Maak een afspraak in het stadhuis via afspraken.izegem.be of op het nummer 051/337 300.

Inhoud

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd dood wordt geboren of sterft voor de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dan wordt een akte van overlijden opgesteld. De akte van een levenloos kind vermeldt:

 • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van de geboorte en het geslacht van het kind
 • de voornamen van het kind, als hierom wordt verzocht
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de vader of de meemoeder, die gehuwd is met de moeder of die een prenatale erkenning heeft gedaan, of, op zijn of haar vraag en mits toestemming van de moeder, de naam, de voornamen van de vader of de meemoeder die niet gehuwd is met de moeder noch het verwekt kind heeft erkend.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van een levenloos kind aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

 

 

Meer info

- De fiche Akte van een levenloos kind in de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.