Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

 

Aanvragen

knop_digitaal_opvragen.png

Mogelijkheden voor dit product:

  • Aanvragen printen:
    per mail krijg je zo snel mogelijk het attest als PDF. (werkt enkel voor je eigen eID)

  • In het stadhuis aanvragen:
    Maak een afspraak in het stadhuis via afspraken.izegem.be of op het nummer 051/337 300.

Inhoud

Als u de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op uw geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kunt u een aanvraag indienen om uw geslachtsregistratie te wijzigen. Die aanpassing wordt vastgelegd in een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht.

De akte vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene
  • het nieuwe geslacht van de betrokkene.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

 

Meer info

- De fiche Akte van aanpassing van de registratie van geslacht in de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.