Een kind erkennen

Aanvragen

Mogelijkheden voor dit product:

  • Aanvragen opsturen:
    Erkennen kan niet digitaal - het uittreksel opvragen wel.
    Je krijgt het attest per post bezorgd.

  • Op het stadhuis aanvragen:
    aanmelden kan zonder afspraak tijdens de openingsuren .
    Op zaterdag maak je minstens 24u op voorhand een afspraak met de Burgerlijke Stand.

Beschrijving

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner. Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Wat meebrengen?

- Identiteitskaarten
- Uittreksel of afschrift van uw geboorteaktes
- Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Meer info

- De fiche Een kind erkennen op de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.

Contact

Burgerlijke Stand
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.08 Contacteer ons