Bruikleen of hergebruik van een grafmonument

Aanvragen

Mogelijkheden voor dit product:


  • Op de technische dienst aanvragen:
    aanmelden kan tijdens de openingsuren

Beschrijving

De gemeente is eigenaar van honderden grafmonumenten, met of zonder grafkelder, waarvoor de concessietermijn afgelopen is. U kunt een concessie voor een grafmonument in bruikleen nemen. Als je een concessie in bruikleen hebt, kan je het grafmonument gebruiken om een stoffelijke overschot of een urne te begraven.

Meer info

De fiche Bruikleen of hergebruik van een grafmonument op de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.

 

Contact

Technische en logistieke dienst stad
Lieven Gevaertlaan 3
8870 Izegem

051/30.18.78 Contacteer ons