Overlevingspensioen

Aanvragen

Mogelijkheden voor dit product:

Beschrijving

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

Procedures

De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel.

Niet-ambtenaren
Om een overlevingspensioen te krijgen, moet je een aanvraag indienen bij de bevoegde pensioeninstelling of online bij Pensioenaanvraag.

Ambtenaren
- Indien jouw echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraag je het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Federale Pensioensdienst (FPD).

- Indien jouw echtgenoot of echtgenote al gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Federale Pensioensdienst (FPD), dan wordt het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot geopend.

Meer info

- De fiche Overlevingspensioen op de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.

Contact

Onthaal
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.00 Contacteer ons