Kruispunt Vijfwegen

Het kruispunt Vijfwegen is vanaf 17 juli opnieuw open voor alle verkeer.

 

Eenrichtingsverkeer Reperstraat

Tijdens de werken werd in de Reperstraat, tussen de Kouterweg en het rondpunt, éénrichtingsverkeer ingevoerd. Deze situatie blijkt een stuk veiliger en zal dan ook als testfase nog aangehouden worden tot na de grote rioleringswerken.

Daarna evalueren we de situatie opnieuw.

 

Kachtemsestraat

Na het bouwverlof starten de voorbereidende werken in de Kachtemsestraat.