Politiebesluit captatieverbod naar aanleiding van waterschaarste

De gouverneur van West-Vlaanderen heeft naar aanleiding van de waterschaarste een captatieverbod ingevoerd voor alle onbevaarbare waterlopen.

 

Het is niet toegelaten water te capteren uit:

 

- de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde in West-Vlaanderen

- alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen behalve voor de Mandel, de Gaverbeek, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder.

 

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

 

Politiebesluit captatieverbod naar aanleiding van waterschaarste

Kaart